• +48 22 390 90 74
 • biuro@colver.pl
 • Pon-Pt: 8:00 - 16:00
 • Zaprawy naprawcze

  Zaprawy naprawcze

  Zaprawy typu PCC/SPCC (polimerowo-cementowe), rozlewne i tiksotropowe, klasy R4, przeznaczone do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących. Zawierają mikrokrzemionkę oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych. Aplikuje się bez stosowania mostka sczepnego.

 • Zaprawy szybkowiążące

  Zaprawy szybkowiążące

  Zaprawy montażowo-naprawcze o krótkim i bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, zalewowe i tiksotropowe. Predysponowane do napraw nawierzchni drogowych (prace związane z naprawą i wymianą pierścieni włazów kanałowych, elementów studzienek kanalizacyjnych i kołnierzy wpustów deszczowych) oraz prac montażowych i naprawczych gdzie wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości zaprawy z możliwością wczesnego obciążenia.

 • Masy szpachlowe

  Masy szpachlowe

  Zaprawy typu PCC (polimerowo-cementowe) i ECC (epoksydowo-cementowe), tiksotropowe, klasy R3 i R4, przeznaczone do wypełniania porów, wyrównania i wygładzania, poprawy estetyki i uszczelnienia powierzchni betonu, napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową. Zawierają mikrokrzemionkę oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych.

 • Zaprawy do podlewek

  Zaprawy do podlewek

  Zaprawy typu PCC (polimerowo-cementowe), rozlewne, klasy R4, przeznaczone do wykonywania wysokowytrzymałych podlewek pod elementy konstrukcyjne, łożyska mostowe, lekkie i ciężkie maszyny oraz wszelkiego typu urządzenia. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących.

 • Osadzanie krawężników

  Osadzanie krawężników

  Zaprawa typu PCC (polimerowo-cementowe), tiksotropowa, przeznaczona do osadzania krawężników betonowych i koryt ściekowych na mostach i estakadach, jako podbudowa pod kostkę brukową, do fundamentowania i osadzania tablic informacyjnych. Wyrób na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, kruszywa kwarcowego i polimerów. Zawiera mikrokrzemionkę oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych.

 • Zaprawy posadzkowe

  Zaprawy posadzkowe

  Jednokomponentowe, polimerowo-cementowe zaprawy posadzkowe (jastrychy cementowe), do aplikacji ręcznej lub maszynowej, przeznaczone do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek, warstw dociskowych i kształtujących spadek, także w systemie ogrzewania podłogowego. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących. Zawierają zbrojenie rozproszone w postaci włókien syntetycznych.

 • Hydroizolacje bitumiczne

  Hydroizolacje bitumiczne

  Wodorozcieńczalne, bezrozpuszczalnikowe, anionowe emulsje asfaltowe, asfaltowo-lateksowe, o wysokiej zawartości suchej masy do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powłok hydroizolacyjnych, do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych, do antykorozyjnego zabezpieczania betonu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Oferujemy także produkty na bazie rozpuszczalnikowej, które mogą znaleźć zastosowanie do zabezpieczania i hydroizolacji powierzchni stalowych, w szczególności instalacji gazowych, wodnych itp.

 • Hydroizolacje polimerowe

  Hydroizolacje polimerowe

  Elastyczne lub sztywne, chemoodporne, antykorozyjne wyroby powłokowe do wykonywania izolacji przeciwwodnych, warstw ochronnych powierzchni narażonych na działanie siarczanów i chlorków, dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki. Wyroby na bazie wysokojakościowych żywic epoksydowych, poliuretanowych lub dyspersji kopolimeru akrylowego, cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

 • Powłoki antyseptyczne

  Powłoki antyseptyczne

  Antyseptyczne i odkażające, wodorozcieńczalne, barwione w masie powłoki na bazie dyspersji akrylowej, żywicy silikonowej lub epoksydowej. Powłoki charakteryzują się trwałą i bardzo wysoką skutecznością blokowania na jej powierzchni wzrostu bakterii gram-dodatnich, gram-ujemnych, pleśni i grzybów. Nie zawierają aktywnych cząstek srebra i miedzi. Właściwości farb potwierdziło Thomson Research Associates, Inc. w Kanadzie.

 • Powłoki epoksydowe

  Powłoki epoksydowe

  Wodorozcieńczalne, chemo i wodoodporne, transparentne i barwione w masie powłoki malarskie i nawierzchnie antypoślizgowe na bazie wysokojakościowych żywic epoksydowych, wyselekcjonowanych wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących jako bardzo trwałe, estetyczne i łatwe do utrzymania w czystości wykończenie posadzek w garażach, pomieszczeniach technicznych, konstrukcji betonowych.

 • Hydrofobizacja

  Hydrofobizacja

  Jednokomponentowe, wodne, o bardzo wysokiej zdolności penetracji preparaty na bazie żywic silikonowych, silanów i polisiloksanów, do impregnacji, oleo i hydrofobizacji nasiąkliwych i niskochłonących, porowatych podłoży mineralnych, zabezpieczenia powierzchni narażonych na cykliczne oddziaływanie wody, zamrażanie i odmrażanie oraz podciąganie kapilarne, ochrony elewacji przed powstaniem i rozwojem pleśni, grzybów i porostów.

 • Uszczelnianie dylatacji

  Uszczelnianie dylatacji

  Jednokomponentowy, tiksotropowy, trwale elastyczny, uszczelniający kit poliuretanowy i klej do zastosowań budowlanych i przemysłowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych: jako uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zbiorników z produktami ropopochodnymi, połączeń zgrzewanych i skręcanych. Predysponowany do prac w obiektach służących do przechowywania żywności i w miejscach narażonych na działanie płynów kanalizacyjnych.

© Copyright 2022 Colver - Chemical Products by Ive.no