Kluczem do sukcesu są produkty doskonałej jakości

Kluczem do sukcesu są produkty doskonałej jakości

Wywiad: Z mgr. inż. Dariuszem Lemańskim, dyrektorem ds. produkcji oraz członkiem zarządu firmy Colver Sp. z o.o. rozmawia Ewelina Kowałko.

Ewelina Kowałko: Podczas targów BUDMA 2016 firma Colver Sp. z o.o. po raz pierwszy zaprezentowała swoją bogatą ofertę chemii budowlanej, wśród której jest system REPERO. Proszę o jego charakterystykę.

Dariusz Lemański: REPERO to specjalistyczne materiały do naprawy, reprofilacji i ochrony powierzchniowej betonu, uniemożliwiające dalszą degradację konstrukcji i chronią ce ją przed agresywnymi czynnikami znajdującymi się w otoczeniu. W skład systemu REPERO wchodzą: zaprawy naprawcze; masy szpachlowe; zaprawy na podlewki; powłoki epoksydowe; nawierzchnie antypoślizgowe; zabezpieczające i izolujące powłoki polimerowe oraz impregnaty olejo- i hydrofobizujące.

EK: W jakich obszarach budownictwa stosowany jest ten system?

DL: System REPERO sprawdza się w różnorodnych obszarach zastosowania bez względu na to, czy renowacji/naprawie poddawane są wiadukty, mosty, parkingi, oczyszczalnie ścieków, budowle przemysłowe, doki, zbiorniki, elewacje, filary czy posadzki. Niektóre materiały są wykorzystywane w budownictwie ogólnym, jak np. HYDROFLEX jako izolacja przeciwwodna (izolacja podbrodzikowa, podwannowa, izolacja płyt balkonowych).

EK: Na rynku jest wiele ugruntowanych marek produktów o podobnym przeznaczeniu. Czym wyróżnia ją się Państwa produkty?

DL: Nasze produkty spełnia ją m.in. wymagania dotyczące zapraw do napraw konstrukcyjnych obiektów obciążonych dynamicznie z ruchem kołowym (PCC I). Posiadają aprobaty techniczne IBDiM i są zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi. Oznakowane są znakiem budowlanym B lub CE. Stosując całą gamę najnowszej generacji, doskonałej jakości dodatków modyfikujących właściwości zapraw, uzyskujemy produkty w dostępnych, konkurencyjnych cenach. Stawia my też na relacje z klientem oraz szybką i sprawną obsługę.

EK: Jakie inne produkty znajdują się w ofercie Państwa firmy i gdzie są stosowane?

DL: W naszej ofercie są również wodorozcieńczalne powłoki epoksydowe, które są stosowane jako powłoki izolacyjne, nawierzchnie antypoślizgowe oraz powłoki na posadzki. Nie dawno zakończyliśmy prace nad wdrożeniem do produkcji zapraw ROADFIX. Są to szybkosprawne zaprawy montażowo – naprawcze do naprawy nawierzchni drogowych, m.in. regulowania wysokości i prac związanych z wymianą pierścieni włazów studzienek kanalizacyjnych oraz kołnierzy wpustów deszczowych, pozwalające na wznowienie ruchu już po 1 godzinie. Mają za stosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości zaprawy z możliwością wczesnego obciążenia (montaż słupków, balustrad, ościeżnic drzwiowych, rur grzewczych itp.).

EK: Mocną stroną Państwa firmy jest tzw. produkt specjalny. Proszę powiedzieć o nim coś więcej.

DL: Produkt specjalny, to po prostu klucz do tworzenia nowych produktów, które uzupełnią naszą ofertę, a inicjatywa będzie wychodziła od klientów. Taki produkt powinien być substytutem istniejących produktów ulepszonym o określone przez naszego klienta właściwości lub produktem stworzonym całkowicie od podstaw, który rozwiąże problemy klientów. Zodpowiedzialnością podejmujemy to wyzwanie i próbujemy tworzyć wyroby dla konkretnego klienta. To produkt na nietypowe zapotrzebowanie rynku. Przykładem są m.in. prace nad chemoodporną powłoką, która znajdzie bardzo szerokie zastosowanie w kilku branżach, ale o tym będę mógł powiedzieć ze szczegółami już wkrótce. Innym przykładem jest wprowadzony do naszej oferty wspomniany wcześniej produkt o nazwie ROADFIX, który jest wynikiem współpracy z klientem, od którego wyszło zapotrzebowanie.

EK: Gdzie są wytwarzane Państwa produkty i w jaki sposób dbacie Państwo o ich jakość?

DL: Przedsiębiorstwo Colver to polska firma. Produkcja jest realizowana w zakładzie w Górze Kalwarii. Jakość produktów zapewnia wdrożony zakładowy system kontroli jakości, w czym pomaga doskonale wyposażone laboratorium i znakomita kadra pracownicza.

EK: Czy Państwa produkty będą dostępne tylko na rynku polskim czy również za granicą?

DL: W pierwszej kolejności nasza praca skupiona jest na rynku polskim, stąd m.in. nasza obecność na targach BUDMA 2016 w Poznaniu oraz Autostrada Polska 2016 w Kielcach. Dzięki podjętej promocji nasze produkty już dziś budzą zainteresowanie na rynku europejskim. W przyszłym roku z pewnością pokażemy je na targach za granicą.

EK: Jakie wyznaczyliście sobie Państwo cele na przyszłość?

DL: Kluczowe jest dla nas dotarcie do jaknajwiększej liczby potencjalnych klientów i zaistnienie w ich świadomości, w taki sposób, aby nasze produkty kojarzyły się przede wszystkim z doskonałą jakością i spełniały oczekiwania klientów. Stale poszukujemy nowych rozwiązań technologicznych, które będą prowadziły do tworzenia nowych produktów lub takich, które ułatwią bądź ulepszą zastosowanie obecnie istniejących. Obecnie skupiamy się na pracy, pracy i jeszcze raz pracy.

EK: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu udanych transakcji.