• +48 22 390 90 74
  • biuro@colver.pl
  • Pon-Pt: 8:00 - 16:00
ZAPRAWY NAPRAWCZE REPERO
Aprobata techniczna Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2016-02-3207
REPERO – Zaprawy polimerowo-cementowe i epoksydowe do naprawy betonu
Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2016-02-3211
REPERO – Zaprawy polimerowo-cementowe i epoksydowe do podlewek i zakotwień
Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2016-02-3230
ROADFIX – Zaprawy szybkosprawne do naprawy betonu
Atest Higieniczny Atest higieniczny HK/B/0324/01/2016
REPERO PCC: Szpachla D3, D5, G20; TIKSO D30, G50, G100;
TORKRET; STANDARD D30, G50; Podlewki G50, G100
Atest Higieniczny Atest higieniczny HK/B/0324/02/2016
REPERO PODLEWKI EC
Atest Higieniczny Atest higieniczny HK/B/0324/03/2016
REPERO SZPACHLA ECC
Atest Higieniczny Atest higieniczny HK/B/0324/04/2016
REPERO HYDROFLEX PCC
Atest Higieniczny Atest higieniczny HK/B/0324/05/2016
REPERO HYDROEPOX
Atest Higieniczny Atest higieniczny do kontaktu z wodą pitną HK/W/1017/01/2016 REPERO HYDROEPOX
Atest Higieniczny Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr KCZKP IBDiM – 96/2016
REPERO – Zaprawy polimerowo-cementowe i epoksydowe do naprawy betonu
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2016-02-3207
Atest Higieniczny Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 052-UWB-007
Zaprawy polimerowo-cementowe i epoksydowe do podlewek i zakotwień REPERO 2019
Atest Higieniczny Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 052-UWB-002/1
Zaprawy szybkowiążące do naprawy betonu ROADFIX 2020
Atest Higieniczny Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 052-UWB-011
Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu REPERO KOT 2020
Atest Higieniczny REPERO Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0566 wydanie 1 2020
© Copyright 2021 Colver - Chemical Products by Ive.no