• +48 22 390 90 74
 • biuro@colver.pl
 • Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Szanowny Kliencie,

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi, szukasz porady, rozwiązania problemu lub chcesz przekazać nam swoje opinie prosimy o kontakt. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

W NASZEJ OFERCIE

REPERO to specjalistyczne materiały kompatybilne z materiałem podłoża, uniemożliwiające dalszą degradację konstrukcji i chroniące ją przed agresywnymi czynnikami znajdującymi się w otoczeniu. To wyroby do naprawy, reprofilacji, ochrony powierzchniowej i hydrofobizacji betonu.

ROADFIX to szybkosprawne, o krótkim i bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, zalewowe i tiksotropowe zaprawy montażowo-naprawcze. Predysponowane do napraw nawierzchni drogowych oraz prac montażowych i naprawczych gdzie wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości zaprawy z możliwością wczesnego obciążenia.

CONFLOOR to polimerowo-cementowe zaprawy posadzkowe (jastrychy cementowe) przeznaczone do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek, warstw dociskowych i kształtujących spadek, także w systemie ogrzewania podłogowego.

ISOL BIT to system wodorozcieńczalnych, bezrozpuszczalnikowych hydroizolacji na bazie anionowych emulsji asfaltowych i asfaltowo-lateksowych, o wysokiej zawartości suchej masy, dedykowanych do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych, do klejenia twardych płyt izolacyjnych, także do nakładania natryskowego.

ISOL PU to jednokomponentowy impregnat do betonu na bazie żywic poliuretanowych o wysokiej zdolności penetracji dedykowany do wzmacniania, zabezpieczania i izolacji betonu, doskonały jako podkład gruntujący przed zastosowaniem klejów poliuretanowych przeznaczonych do montażu wszelkiego rodzaju materiałów parkietowych.

ANTISEPT to antyseptyczne i odkażające, wodorozcieńczalne, barwione w masie powłoki na bazie dyspersji akrylowej, silikonowej lub epoksydowej, charakteryzujące się trwałą i bardzo wysoką skutecznością blokowania na ich powierzchni wzrostu bakterii gram-dodatnich, gram-ujemnych, pleśni i grzybów. Wyroby nie zawierają aktywnych cząstek srebra i miedzi. Właściwości farb potwierdziły badania w laboratorium Thomson Research Associates, Inc. w Kanadzie.

Nasze produkty są zgodne z aprobatami technicznymi wydanymi przez IBDiM, ze zharmonizowanymi normami europejskimi oraz posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny. Wysoką jakość wyrobów, stabilność produkcji oraz uzyskiwanie wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną zapewnia zakładowa kontrola produkcji z wdrożonym systemem oceny zgodności 2+ i nadzorowanym przez IBDiM.

 • Zaprawy naprawcze

  Zaprawy naprawcze

  Zaprawy typu PCC/SPCC (polimerowo-cementowe), rozlewne i tiksotropowe, klasy R4, przeznaczone do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących. Zawierają mikrokrzemionkę oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych. Aplikuje się bez stosowania mostka sczepnego.

 • Zaprawy szybkowiążące

  Zaprawy szybkowiążące

  Zaprawy montażowo-naprawcze o krótkim i bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, zalewowe i tiksotropowe. Predysponowane do napraw nawierzchni drogowych (prace związane z naprawą i wymianą pierścieni włazów kanałowych, elementów studzienek kanalizacyjnych i kołnierzy wpustów deszczowych) oraz prac montażowych i naprawczych gdzie wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości zaprawy z możliwością wczesnego obciążenia.

 • Masy szpachlowe

  Masy szpachlowe

  Zaprawy typu PCC (polimerowo-cementowe) i ECC (epoksydowo-cementowe), tiksotropowe, klasy R3 i R4, przeznaczone do wypełniania porów, wyrównania i wygładzania, poprawy estetyki i uszczelnienia powierzchni betonu, napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową. Zawierają mikrokrzemionkę oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych.

 • Zaprawy do podlewek

  Zaprawy do podlewek

  Zaprawy typu PCC (polimerowo-cementowe), rozlewne, klasy R4, przeznaczone do wykonywania wysokowytrzymałych podlewek pod elementy konstrukcyjne, łożyska mostowe, lekkie i ciężkie maszyny oraz wszelkiego typu urządzenia. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących.

 • Osadzanie krawężników

  Osadzanie krawężników

  Zaprawa typu PCC (polimerowo-cementowe), tiksotropowa, przeznaczona do osadzania krawężników betonowych i koryt ściekowych na mostach i estakadach, jako podbudowa pod kostkę brukową, do fundamentowania i osadzania tablic informacyjnych. Wyrób na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, kruszywa kwarcowego i polimerów. Zawiera mikrokrzemionkę oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych.

 • Zaprawy posadzkowe

  Zaprawy posadzkowe

  Jednokomponentowe, polimerowo-cementowe zaprawy posadzkowe (jastrychy cementowe), do aplikacji ręcznej lub maszynowej, przeznaczone do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek, warstw dociskowych i kształtujących spadek, także w systemie ogrzewania podłogowego. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących. Zawierają zbrojenie rozproszone w postaci włókien syntetycznych.

 • Hydroizolacje bitumiczne

  Hydroizolacje bitumiczne

  Wodorozcieńczalne, bezrozpuszczalnikowe, anionowe emulsje asfaltowe, asfaltowo-lateksowe, o wysokiej zawartości suchej masy do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powłok hydroizolacyjnych, do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych, do antykorozyjnego zabezpieczania betonu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Oferujemy także produkty na bazie rozpuszczalnikowej, które mogą znaleźć zastosowanie do zabezpieczania i hydroizolacji powierzchni stalowych, w szczególności instalacji gazowych, wodnych itp.

 • Hydroizolacje polimerowe

  Hydroizolacje polimerowe

  Elastyczne lub sztywne, chemoodporne, antykorozyjne wyroby powłokowe do wykonywania izolacji przeciwwodnych, warstw ochronnych powierzchni narażonych na działanie siarczanów i chlorków, dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki. Wyroby na bazie wysokojakościowych żywic epoksydowych, poliuretanowych lub dyspersji kopolimeru akrylowego, cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

 • Powłoki antyseptyczne

  Powłoki antyseptyczne

  Antyseptyczne i odkażające, wodorozcieńczalne, barwione w masie powłoki na bazie dyspersji akrylowej, żywicy silikonowej lub epoksydowej. Powłoki charakteryzują się trwałą i bardzo wysoką skutecznością blokowania na jej powierzchni wzrostu bakterii gram-dodatnich, gram-ujemnych, pleśni i grzybów. Nie zawierają aktywnych cząstek srebra i miedzi. Właściwości farb potwierdziło Thomson Research Associates, Inc. w Kanadzie.

 • Powłoki epoksydowe

  Powłoki epoksydowe

  Wodorozcieńczalne, chemo i wodoodporne, transparentne i barwione w masie powłoki malarskie i nawierzchnie antypoślizgowe na bazie wysokojakościowych żywic epoksydowych, wyselekcjonowanych wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących jako bardzo trwałe, estetyczne i łatwe do utrzymania w czystości wykończenie posadzek w garażach, pomieszczeniach technicznych, konstrukcji betonowych.

 • Hydrofobizacja

  Hydrofobizacja

  Jednokomponentowe, wodne, o bardzo wysokiej zdolności penetracji preparaty na bazie żywic silikonowych, silanów i polisiloksanów, do impregnacji, oleo i hydrofobizacji nasiąkliwych i niskochłonących, porowatych podłoży mineralnych, zabezpieczenia powierzchni narażonych na cykliczne oddziaływanie wody, zamrażanie i odmrażanie oraz podciąganie kapilarne, ochrony elewacji przed powstaniem i rozwojem pleśni, grzybów i porostów.

 • Uszczelnianie dylatacji

  Uszczelnianie dylatacji

  Jednokomponentowy, tiksotropowy, trwale elastyczny, uszczelniający kit poliuretanowy i klej do zastosowań budowlanych i przemysłowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych: jako uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zbiorników z produktami ropopochodnymi, połączeń zgrzewanych i skręcanych. Predysponowany do prac w obiektach służących do przechowywania żywności i w miejscach narażonych na działanie płynów kanalizacyjnych.

INFORMACJE O FIRMIE COLVER

Pragniemy aby nasza marka stała się najbardziej preferowanym i cenionym producentem specjalistycznej chemii budowlanej w kraju, wychodzącym naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom Klientów poprzez ciągłe rozwijanie oferty produktowej, także w nowych kategoriach. Stawiamy na aktywną współpracę z projektantami, konstruktorami, inwestorami i wykonawcami w zakresie realizacji inwestycji, gdzie znajdą zastosowanie nasze produkty.

Zaplecze badawczo-rozwojowe

Sercem firmy jest profesjonalne, doskonale wyposażone laboratorium. Zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa zapewniająca precyzyjną kontrolę parametrów produkowanych wyrobów, w rękach wykwalifikowanej, z wieloletnim doświadczeniem kadry, pozwala na prowadzenie specjalistycznych badań materiałów i wyrobów budowlanych, kontrolę bieżącej produkcji oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowych produktów.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy w stanie dopasować parametry naszych produktów do wymagań stawianych przez inwestora, środowisko i oczywiście samego klienta. Możliwości wynikające z know-how oraz doskonałe narzędzia laboratoryjne pozwoliły dołączyć do naszej oferty PRODUKT SPECJALNY – indywidualne rozwiązanie problemu związanego z niestandardowymi okolicznościami.

PRODUKT SPECJALNY

Jesteśmy w stanie dopasować parametry naszych produktów do wymagań stawianych przez inwestora, środowisko i oczywiście samego klienta. Możliwości wynikające z know-how oraz doskonałe narzędzia laboratoryjne pozwoliły dołączyć do naszej oferty PRODUKT SPECJALNY – indywidualne rozwiązanie problemu związanego z niestandardowymi okolicznościami.

GWARANTUJEMY

Wysoką jakość wyrobów, stabilność produkcji oraz uzyskiwanie wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną zapewnia zakładowa kontrola produkcji z wdrożonym systemem oceny zgodności 2+ i nadzorowanym przez IBDiM.

DOWOZIMY

Wraz z naszymi partnerami logistycznymi dostarczymy zamówiony towar pod wskazany adres.

 • Cel Spółki Colver to tworzenie nowych, wszechstronniejszych w zastosowaniu, łatwiejszych w aplikacji produktów i rozwiązań z dziedziny chemii budowlanej, które spełniają oczekiwania naszych partnerów biznesowych. W oparciu o najnowszą dostępną wiedzę, chcemy zaskakiwać Państwa innowacyjnymi i nowatorskimi rozwiązaniami.

NASI PARTNERZY

© Copyright 2022 Colver - Chemical Products by Ive.no